Jsem certifikovaná fitness instruktorka.

Na mých lekcích komplexně procvičíme celé tělo, dle aktuální potřeby klientů se zaměříme na vybrané tělesné partie.

Kladu důraz na správnou techniku cvičení, na dýchání a důkladné zahřátí i protažení.

Při cvičení používáme například tyto pomůcky: Bosu, Theraband, činky, bodyball (velký balon), TRX, kettlebell apod.


Zvolte si z níže uvedených typů lekcí:Vytvořila jsem pro vás také samostatnou sekci Cvičební videa

error: Content is protected !!
Ověřeno MonsterInsights